คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKBS จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 32 ปี

kknews-คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.” ทำบุญ ครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา”

mgronline-32 ปี KKBS มข.ตั้งเป้า 1ใน20ของอาเซี่ยนเป็นเลิศด้านการสอนบริหารธุรกิจฯ

thestatestimes-วันคล้ายวันสถาปนา “คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.” ครบรอบ 32 ปี

sondhitalk-32 ปี KKBS มข.ตั้งเป้า 1ใน20ของอาเซี่ยนเป็นเลิศด้านการสอนบริหารธุรกิจฯ

banmuang-ครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนา”คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.”

eventesan-มข. และ ธนาคารออมสิน จัดเวทีนำเสนอโครงการย่อย ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นปี 67 พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ ม.ขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคอีสาน ระดับภูมิภาคแห่งแรกของไทย

Scroll to Top