กองทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบสมาชิก

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2567

มข.แนะเทคนิค “เกษียณแบบสุขกาย-สุขใจ” พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

มข.จัดโครงการแนะเทคนิค-สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาบุคลากรสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

Scroll to Top