ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมนักศึกษา

  1. Events
  2. กิจกรรมนักศึกษา

Views Navigation

Event Views Navigation

Today

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th National Open Class: TLSOA)

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู นักศึกษา และ …

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 17 (The 17th National Open Class: TLSOA) Read More »

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ Matrix of Professionals, yangon, Myanmar

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี FRFG+G6 Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Thailand

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบ …

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ Matrix of Professionals, yangon, Myanmar Read More »

กิจกรรม มข. ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ ณ วัดจอมศรี บ้านศรีฐาน

วัดจอมศรี คีรีศรีฐาน จ.ขอนแก่น CRM8+6V8, Tambon Nai Mueang, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen 40000, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Thailand

รู้ยังๆ 28 มีค นี้มีอะไร ! คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ มข. จัด. …

กิจกรรม มข. ส่งเสริมชุมชนน่าอยู่ ณ วัดจอมศรี บ้านศรีฐาน Read More »

สัมมนาในงาน Business Excellence Forum ครั้งที่ 1 “AI and Future eCommerce – ปรับเปลี่ยนธุรกิจอย่างไรให้รอดและรุ่งในยุค AI”

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  กับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี

อาคารสิริคุณากร FRC8+94 Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Thailand

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ก …

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  กับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี Read More »

ประเพณีตามฮีตคองอีสาน “บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส I มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๗”

คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น CRW7+43 Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Thailand, นครขอนแก่น, ขอนแก่น, Thailand

หลากหลายกิจกรรมด้านวัฒนธรรม! “บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุ …

ประเพณีตามฮีตคองอีสาน “บุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส I มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๗” Read More »

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  กับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี

อาคารสิริคุณากร FRC8+94 Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Thailand

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ก …

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  กับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี Read More »

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  กับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี

อาคารสิริคุณากร FRC8+94 Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Thailand

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  ก …

สวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ  กับโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานอธิการบดี Read More »

Scroll to Top