ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ

อาคารสิริคุณากร FRC8+94 Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District, Khon Kaen, Mueang Khon Kaen District

ขอเรียนเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น …

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ Read More »

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 (OPEN CLASS)

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน FRHH+G9 Khon Kaen, อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น, เมืองขอนแก่น

กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th National …

การเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 14 (OPEN CLASS) Read More »

Scroll to Top