ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

CALL FOR PAPERS | ICER 2021 | ร่วมส่งบทความประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 14th International Conference of Educational Research 2021

คณะศึกษาศาสตร์ Faculty of Education, Khon Kaen University

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาท …

CALL FOR PAPERS | ICER 2021 | ร่วมส่งบทความประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 14th International Conference of Educational Research 2021 Read More »

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระ …

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 Read More »

ศูนย์ทดสอบความฉลาดทางการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปิด ศูนย์ทด …

ศูนย์ทดสอบความฉลาดทางการเรียนรู้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NETSAT) Read More »

มข.-มอ. ร่วมใจ จำหน่ายมังคุดช่วยเกษตรกรชายแดนใต้

สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มข. - มอ. ร่วมใจ เปิดจองและจัดจำหน่าย มังคุดจังหวัดชายแดนใต้ …

มข.-มอ. ร่วมใจ จำหน่ายมังคุดช่วยเกษตรกรชายแดนใต้ Read More »

Scroll to Top