ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

โครงการ Presentation for International CWIE KKU

22/12/2023

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Presentation for International CWIE KKU📢
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ จากประสบการณ์ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ สถานประกอบการ ในต่างประเทศและคัดเลือกผลงานของนักศึกษา
เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน นานาชาติ ระดับเครือข่าย CWIE
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและระดับประเทศต่อไป
.
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) นานาชาติ
สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ได้ที่ https://kku.world/qxnky

Organizer

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
View Organizer Website

Venue

โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Scroll to Top