ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

อบรมหลักสูตร Prompt Engineering : การสื่อสารกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

19/06/2023 @ 9:00 น. - 12:00 น.

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสริมทักษะด้าน AI ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการก้าวทันเทคโนโลยี Generative AI ผ่านการจัดอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต IT Learning Program The series :  EP2 Prompt Engineering : การสื่อสารกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิทยากร โดย รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม นางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00-12:00 น ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักหอสมุด
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ที่ https://kku.world/ep2 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 **รับจำนวนจำกัด 30 คน**

Scroll to Top