Spiritual

thaipr-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินเเลนด์

77 ข่าวเด็ด : ศึกษาศาสตร์ มข. “ปลื้ม” ติดอันดับโลกและ 1 ใน 3 ของประเทศ ตอกย้ำคณะชั้นนำที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ

มติชน (กรอบบ่าย) เรียงคนมาเป็นข่าว : จัดอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

Scroll to Top