Ecological

มข.จัด Agro Tour ปลูกฝังเด็กวัยฟันน้ำนม เรียนรู้รากเหง้าวิถีเกษตรไทย

‘มข.-Google’ จัด ‘Hackathon AppSheet’ พัฒนานวัตกรรมเพื่อการทำงานยุคดิจิทัล

ASEAN Focus : APEC Media Focus Group ครั้งที่ 4 ‘ขอนแก่น’

Scroll to Top