Spiritual

lifeandsciencenews-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ ฉบับที่ 61 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2567 เตรียมนำองค์ความรู้ไปต่อยอด

mhesi-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก มีอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ดและ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่เท่านั้น ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์ฉบับที่ 61

phatheaw-นักวิจัย NSM ค้นพบ เปราะนพรัตน์ พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก ที่ดอยสะเก็ด-สันกำแพง ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารระดับนานาชาติ Annales Botanici Fennici (Q2) ประเทศฟินแลนด์

vnexplorer-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น

plewseengern-นักวิจัย อพวช.ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

opt-news-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

chiangmainews-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก

mgronline-นักวิจัย NSM ค้นพบ “เปราะนพรัตน์” พืชเฉพาะถิ่นของไทยพันธุ์ใหม่ของโลก มีอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ดและ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่เท่านั้น เตรียมต่อยอดด้านอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เดือน มิ.ย. – ส.ค.นี้

bangkokbiznews-นักวิจัย NSM ค้นพบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชพันธุ์ใหม่ของโลก สถานะใกล้สูญพันธุ์

matichon-พบ ‘เปราะนพรัตน์’ พืชเฉพาะถิ่นชนิดใหม่ของโลก มีอยู่ที่ ดอยสะเก็ดและ สันกำแพง เท่านั้น

Scroll to Top