ศศิธร สูงนารถ

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การย้อมสีธรรมชาติ” จากวัสดุในธรรมชาติมาย้อมเส้นไหม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไหมทอมือของชาวบ้านในชุมชนบ้านป่ามะนาว ตำบลบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น Read More »

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงจากวัสดุอินทรีย์ท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

U2T for BCG คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรม “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงจากวัสดุอินทรีย์ท้องถิ่น” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษา “กองทุน รศ.ดร.เทอด เจริญวัฒนา” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสต …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบทุนการศึกษา “กองทุน รศ.ดร.เทอด เจริญวัฒนา” ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 Read More »

มข.ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา ณ Kenya School of Agriculture (KSA)

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิกา …

มข.ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร ไทย-เคนยา ณ Kenya School of Agriculture (KSA) Read More »

ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงกษตรและสหกรณ์

ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จ …

ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงกษตรและสหกรณ์ Read More »

เตรียมพร้อมลงทะเบียนให้ทัน! วิชาเลือกเสรีเปิดใหม่ AG103008 มหัศจรรย์ของแมลงและแมงมุม เริ่มปีการศึกษานี้ 2565 

เตรียมพร้อมลงทะเบียนให้ทัน! วิชาเลือกเสรีเปิดใหม่ AG103008 มห …

เตรียมพร้อมลงทะเบียนให้ทัน! วิชาเลือกเสรีเปิดใหม่ AG103008 มหัศจรรย์ของแมลงและแมงมุม เริ่มปีการศึกษานี้ 2565  Read More »

เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตร

เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) การวิเคราะห์ช …

เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตร Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมหลักสูตร “การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมหลักสูตร “การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ” Read More »

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “เรียน เล่น พับ กับพี่นักแมลง”

#กิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม #กิจกรรมเรียนเล่นพับกับพี่นักแมลง ก …

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “เรียน เล่น พับ กับพี่นักแมลง” Read More »

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมหลักสูตร “การปลูกผักยกแคร่”

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น …

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมหลักสูตร “การปลูกผักยกแคร่” Read More »

Scroll to Top