สุรพงษ์ กิ่งแก้ว

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ น้อมใจถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง

(วันที่ 11 สค.2565) รองศาสตราจารย์ นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนว …

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ น้อมใจถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชนนีพันปีหลวง Read More »

บริจาค 1 ล้านบาท สมทบกองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

(วันที่ 9 สค.2565 ) รองศาสตราจารย์ นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนว …

บริจาค 1 ล้านบาท สมทบกองทุนศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ   Read More »

QSHC ให้ความรู้การทำ CPR  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น

QSHC ให้ความรู้การทำ CPR  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (วัน …

QSHC ให้ความรู้การทำ CPR  โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น Read More »

RDN Workshop: นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

(วันที่ 20 ก.ค.2565) งานห้องตรวจสวนหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ …

RDN Workshop: นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง Read More »

การดูแลพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุสามเณรอย่างไร?ให้เจริญทางโลกและทางธรรม 

(วันที่ 20 กค 2565) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัว …

การดูแลพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุสามเณรอย่างไร?ให้เจริญทางโลกและทางธรรม  Read More »

ถวายพระพร 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ถวายพระพร 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ …

ถวายพระพร 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง Read More »

เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้และเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

(วันที่ 18กค 2565) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใ …

เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้และเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน  Read More »

QSHC อบรมหลักสูตรศิลปะการต่อสู้และเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน “Weaponize Your body self” 

หลักสูตรศิลปะการต่อสู้และเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน “W …

QSHC อบรมหลักสูตรศิลปะการต่อสู้และเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน “Weaponize Your body self”  Read More »

“CPR คุณก็ทำได้” QSHC อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

(วันที่ 5 กค 2565) พนักงานและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลนครขอนแก่ …

“CPR คุณก็ทำได้” QSHC อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพให้พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น Read More »

QSHC แนะนำบริการ Premium Clinic กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่หน่วย Premium Clinic ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ แนะนำรูป …

QSHC แนะนำบริการ Premium Clinic กับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น Read More »

Scroll to Top