สุรพงษ์ กิ่งแก้ว

IC DAY 2022 เพิ่มศักยภาพการควบคุมการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล 

IC DAY 2022 เพิ่มศักยภาพการควบคุมการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล (13 …

IC DAY 2022 เพิ่มศักยภาพการควบคุมการแพร่เชื้อในโรงพยาบาล  Read More »

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ (วันที่ 30 …

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 29 ปี ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ Read More »

KKU CVT Workshop 2021 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ  

KKU CVT Workshop 2021 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการผ่าตัดรักษาโร …

KKU CVT Workshop 2021 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจ   Read More »

QSHC จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2564 “ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจล้างมือ”

QSHC จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2564 “ปลอดเชื้อ ปลอดภัย …

QSHC จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2564 “ปลอดเชื้อ ปลอดภัย ใส่ใจล้างมือ” Read More »

รางวัลพระราชทาน ประเภท หนังสือ/ตำราทางการแพทย์  เรื่อง ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด (advanced diagnostic cardiovascular imaging)

รศ.พญ. นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award และโล่ …

รางวัลพระราชทาน ประเภท หนังสือ/ตำราทางการแพทย์  เรื่อง ภาพรังสีวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด (advanced diagnostic cardiovascular imaging) Read More »

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

(วันที่ 19 ก ค.2564) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หั …

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 Read More »

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วันที่ 1 …

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Read More »

มูลนิธิไทยพึ่งไทย ในโครงการ “แก้วตาดวงใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์” มอบ 5 แสนบาท ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส

(วันที่ 18 มิย.2564) รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หั …

มูลนิธิไทยพึ่งไทย ในโครงการ “แก้วตาดวงใจ เทิดไท้ องค์ราชันย์” มอบ 5 แสนบาท ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้อยโอกาส Read More »

งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003

งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

งานเวชศาสตร์ชันสูตร ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO 15189: 2012 และ ISO 15190: 2003 Read More »

QSHC  รับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA

QSHC  รับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (ว …

QSHC  รับใบประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA Read More »

Scroll to Top