สุรพงษ์ กิ่งแก้ว

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. นำบุคลากร ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

Scroll to Top