คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มนุษย์-สังคม มข. เจ้าภาพประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยน มุ่งพัฒนาผลงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และส […]

มนุษย์-สังคม มข. เจ้าภาพประชุมวิชาการสหวิทยาการระดับชาติด้านฝรั่งเศสศึกษา เปิดเวทีแลกเปลี่ยน มุ่งพัฒนาผลงานวิชาการ Read More »

นักวิจัย มข. สานแพลตฟอร์ม “Eng Lab For Film” สร้างศูนย์การเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษบนพื้นที่เสมือนจริง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีม

นักวิจัย มข. สานแพลตฟอร์ม “Eng Lab For Film” สร้างศูนย์การเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษบนพื้นที่เสมือนจริง Read More »

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ สู่ชุมชน “แชะ-Change-Chic-Click-แชร์:  The Rhythms for Khon Kaen OTOP Digital Entrepreneurs”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหา

มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ สู่ชุมชน “แชะ-Change-Chic-Click-แชร์:  The Rhythms for Khon Kaen OTOP Digital Entrepreneurs” Read More »

“ISAAN PRIDE 2024” งานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนความหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ศูนย์เพศภาวะศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสั

“ISAAN PRIDE 2024” งานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนความหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม Read More »

มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป. ลาว ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว

มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป. ลาว ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมกัน Read More »

มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ศึกษาดูงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาหลักสูตรในฐานะคณะต้นแบบ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาว

มนุษย์-สังคม มข. ต้อนรับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ศึกษาดูงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางพัฒนาหลักสูตรในฐานะคณะต้นแบบ Read More »

มนุษย์-สังคม มข. จัดอบรมการใช้ Generative AI พลิกโฉมการทำงานองค์กรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานจรรยาบรรณ

วันที่ 30 เมษายน 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั

มนุษย์-สังคม มข. จัดอบรมการใช้ Generative AI พลิกโฉมการทำงานองค์กรให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานจรรยาบรรณ Read More »

มนุษย์-สังคม มข. ดึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “สนุ๊ก สิงห์มาตร” แชร์ประสบการณ์ “พิชิตความสุข แล้วสนุกกับงาน” ปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานสำหรับบุคลากร

วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั

มนุษย์-สังคม มข. ดึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “สนุ๊ก สิงห์มาตร” แชร์ประสบการณ์ “พิชิตความสุข แล้วสนุกกับงาน” ปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานสำหรับบุคลากร Read More »

สุดเจ๋ง!! ทีมนักวิจัย มข. เปิดตัวแพลตฟอร์ม METAVERSE ล้ำสมัย “Eng Lab For Film” พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนภาพยนตร์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุดเจ๋ง!! ทีมนักวิจัย มข. เปิดตัวแพลตฟอร์ม METAVERSE ล้ำสมัย “Eng Lab For Film” พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนภาพยนตร์ Read More »

มนุษย์-สังคม มข. เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างมีประสิทธิภาพ ลุยพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สร้างสังคมสูงวัยสุขภาพแข็งแรง

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Soci

มนุษย์-สังคม มข. เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) อย่างมีประสิทธิภาพ ลุยพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สร้างสังคมสูงวัยสุขภาพแข็งแรง Read More »

Scroll to Top