ทันตแพทย์ มข. พลิกโฉมการจัดฟัน จับมือ บ. Align Technology ยกระดับการเรียนการสอน การวิจัยให้ทันสมัย ลดระยะเวลาการจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับ บริษัท Align Technology  (Thailand) Ltd พลิกโฉมการจัดฟัน ทันตกรรมบูรณะแบบดิจิทัล เป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ร่วมมือทางการศึกษา วิจัย ในรูปแบบ Curriculum Program

________เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงทางการศึกษา กับ บริษัท Align Technology  (Thailand) Ltd. เพื่อพัฒนาทันตแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมจัดฟัน โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์   ภิเศก หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกันและหัวหน้าแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี คุณศศิธร  เทียนทอง Managing Director, SEA  กล่าวแนะนำบริษัท และกล่าวขอบคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร บริษัท Align Technology  (Thailand) Ltd. และคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องอบรมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

________รศ.ดร.ทพญ.วรานุช   ปิติพัฒน์ กล่าวว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก บริษัท Align Technology  (Thailand) Ltd. และรู้สึกยินดีที่ได้รับการสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย จากบริษัท Align เพื่อพัฒนาทันตแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรมจัดฟัน เชื่อว่าในการให้ความร่วมมือกันในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การรักษาทางทันตกรรมอย่างกว้างขวางและสามารถพัฒนา ฝึกฝน ทันตแพทย์ให้มีศักยภาพในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันมากขึ้น และถือเป็นคุณประโยชน์ทางการศึกษาให้มีความทันสมัย และเป็นการยกระดับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างแท้จริงต่อไป”

คุณศศิธร  เทียนทอง Managing Director, SEA

________คุณศศิธร เทียนทอง  กล่าวว่า  “บริษัท Align Technology (Thailand) Ltd.  ก่อตั้งมานาน 25 ปี   มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำในแง่ของการจัดฟันใส โดยมี vision ว่า การที่เรา Transform Smile ทำให้คนไข้มีรอยยิ้ม มีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการทำให้คนไข้มีรอยยิ้มที่สวยงามนั้น พันธมิตรที่สำคัญที่สุดคือทันตแพทย์  ในฐานะที่เป็นตัวแทนของ Align Technology  ขอขอบคุณคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้โอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน  เพื่อให้ทันตแพทย์รุ่นใหม่ ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถเอาไปปรับใช้ในการรักษาคนไข้ได้อย่างเหมาะสม  หวังว่าจะได้ร่วมมือกันในการพัฒนาทั้งในการเรียนการสอน และการวิจัยในอนาคต”

 

 

                รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์   ภิเศก หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน                         และหัวหน้าแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน

________รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์   ภิเศก กล่าวว่า “Align Technology เป็นบริษัทที่ออกแบบ และผลิต Invisalign ซึ่งเป็นระบบการจัดฟันแบบใสที่ทันสมัยที่สุดในโลก รวมทั้งออกแบบเครื่องและระบบสแกนภายในช่องปาก iTero และซอฟต์แวร์ CAD/CAM ซึ่งทางบริษัทได้ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยกว่า 8,000,000 คน ด้วยระบบ Invisalign อีกทั้งยังมีการขับเคลื่อนพัฒนาการทางทันตกรรมในระบบดิจิทัลด้วยเครื่องสแกน ภายในช่องปาก iTero และซอฟต์แวร์ exocad CAD/CAM เพื่อพลิกโฉมปฏิบัติการทางทันตกรรมให้ทันสมัย ริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดฟันและทันตกรรมบูรณะแบบดิจิทัล อันเป็นการเพิ่มผลดีให้แก่ผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มประสิทธิภาพของหัตถการทางทันตกรรม สำหรับการลงนามข้อตกลงทางการศึกษาในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทางแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จะได้ยกระดับการเรียนการสอน การวิจัยให้ทันสมัย ลดระยะเวลาในการให้การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค ในการให้ความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย ในรูปแบบ Curriculum Program ถือเป็นการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการแก่นักศึกษาหลังปริญญาของแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟันต่อไป”

________รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์   ภิเศก กล่าวต่อไปว่า“นวัตกรรมการใช้ระบบดิจิตอลในการรักษาผู้ป่วยทางด้านทันตกรรมนั้น มีความสำคัญสำหรับสาขาวิชาทันตกรรมการจัดฟันของคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องจากจะช่วยให้ทันตแพทย์มีการวินิจฉัยวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการวางแผนให้กับผู้ป่วย ลดระยะเวลาการรักษาที่ยาวนาน ทำให้คนไข้ได้รับประโยชน์จากการรักษาที่มีคุณภาพ  สามารถนำองค์ความรู้ หรือวิธีการต่างๆ มาคิดค้นในการสร้างนวัตกรรมกระบวนการในการรักษา รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย”

________“สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์จัดฟันใส เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เรียนรู้ และทำการสอนเป็นสถาบันแรกๆ ของประเทศ หรือแทบจะเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยได้เอาอุปกรณ์เครื่องมือนี้ในการดูแลและรักษาผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีความพิการในกะโหลกศรีษะและใบหน้า รวมถึงเรามีการต่อยอดและการปรับใช้เครื่องมือในการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมต่างๆ”

                   รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์   ภิเศก หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน                     และหัวหน้าแขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน

________“ด้านการสนับสนุนของบริษัท Align Technology นั้น หลักๆ คือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่บริษัทมี นับตั้งแต่เครื่องมือการทำสแกนในช่องปากสามมิติ ที่จะช่วยเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการรักษา และปรับใช้เข้ากับ Software ในการรักษา ซึ่ง Software ของทาง Align Technology มีความโดดเด่นของการวินิจฉัย และวางแผนในการรักษา ในลักษณะที่เป็นรูปแบบสามมิติ และใช้มาอย่างยาวนาน  ในด้านอุปกรณ์ และเครื่องมือของบริษัท Align Technology เป็นที่ยอมรับว่า เป็นเครื่องมือที่ใช้งานอย่างแพร่หลายได้ทั่วโลก นำไปใช้กับคนไข้มากกว่า 8 ล้านรายทั่วโลก  ซึ่งการใช้อุปกรณ์จัดฟันใสในครั้งแรก ยังมีข้อถกเถียงในเรื่องของประสิทธิภาพ แต่ต่อมาจึงพบว่ามีการวางแผนการรักษาที่ดี และก็มีการเลือกใช้เครื่องมือที่มีความเหมาะสม ทำให้เราสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการดูแลรักษาทั้งผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่มีความพิการกะโหลกศรีษะและใบหน้าได้  ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มีอุปกรณ์เครื่องมือจัดฟันใส ให้บริการทั้งกับผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีความพิการทางกะโหลกศรีษะและใบหน้า โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 180,000 – 200,000 บาทื แต่ถ้าเพื่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 95,000 บาท” รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์   ภิเศก กล่าวในที่สุด

________ความร่วมมือในการนำนวัตกรรมการใช้ระบบดิจิตอลในการรักษาผู้ป่วยทางด้านทันตกรรมในครั้งนี้ นับเป็นครั้งสำคัญสำหรับการพัฒนาความก้าวหน้าทางทันตกรรมจัดฟัน พร้อมเป็นการยกระดับการศึกษา และการวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ อาจารย์ทันตแพทย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ยังเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้านการจัดฟัน

ข่าว/ภาพ   :    วัชรา   น้อยชมภู
ถอดเทป    :    สหัสวรรษ  เซียวศิริกุล  นักศึกษาฝึกสหกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

KKU Dentistry’s breakthrough in orthodontics, joining Align Technology Ltd. to transform instruction and research, and reduce teeth-aligning time

https://www.kku.ac.th/12789

Scroll to Top