อว.เปิดตัวระบบดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 แบบแยกตัว ฝีมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ง่ายผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น #โควิด #ติดเชื้อโควิด #ผู้ป่วยโควิด

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2564

อว.เปิดตัวระบบดูแลและติดตามอาการผู้ป่วยโควิด-19 แบบแยกตัว ฝีมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ง่ายผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น #โควิด #ติดเชื้อโควิด #ผู้ป่วยโควิด

สำนักข่าว :    facebook: นสพ.แนวหน้า

URL : https://www.facebook.com/145670862150381/posts/4471337672916990

Scroll to Top