ศูนย์การเรียนรู้ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดอบรมเทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ

สำนักข่าว : khaopenkhao.com

URL :  https://khaopenkhao.com/?p=13896 

วันที่เผยแพร่ :  7 พ.ค. 2564

Scroll to Top