KKBS ร่วมลงนาม Microsoft ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยภายในพิธีได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ตัวแทนผู้บริหาร จาก บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ภายหลังเสร็จสิ้นการลงนาม ทั้งสองหน่วยงานเปิดศักราชความร่วมมือด้วยการจัดคอร์สอบรมออนไลน์เสริมสร้างศักยภาพและทักษะให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและรายงานผลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานที่สังกัด ภายใต้หัวข้อ Microsoft Power BI และ Power Platform ผ่าน Microsoft Teams โดยมี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power BI ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และแสดงออกมาในรูปของ Dashboard และ Report ซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับการทำงานได้ทั้งรูปแบบ Mobile Application, Web Application Desktop และ ในรูปของ Add-on บน Microsoft Excel ที่สามารถนำข้อมูลจาก  Microsoft Excel มาวิเคราะห์ประมวลผลได้ทันที   รวมถึงการใช้งานโปรแกรม  Power Platform ชุดโปรแกรมที่ถูกออกแบบเป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์มาในรูปแบบ No-Code Development Platform และ Low-Code Development Platform เพื่อช่วยให้ผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในด้านการส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัล และทักษะในการคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นฐานในการพัฒนาภาคอีสานและประเทศไทยต่อไปในอนาคต

“ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง ไมโครซอฟท์ ในการสนับสนุนด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรและนักศึกษา ด้วยการถ่ายทอดวิธีการและทักษะในการทำงานในโลกยุคดิจิทัล ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตรดิจิทัลและสอบได้ใบรับรองทักษะจากไมโครซอฟท์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการนำพาสถาบันสู่วิสัยทัศน์อันเป็นเป้าหมายร่วมกัน คือมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก ภายใต้แนวคิด KKU Transformation ที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยพร้อมต่อระบบการศึกษาอย่างเสรีภาพ เข้าถึงแหล่งความรู้ทุกทิศทาง พร้อมต่อการรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาส่งมอบองค์ความรู้สู่สังคม”

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง Digitalization และมุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์ Education Transformationและ Digital Transformation ของมหาวิทยาลัย จึงได้ค้นหากัลยาณมิตรที่จะร่วมผลักดันเพื่อให้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสำเร็จได้

“บริษัทไมโครซอฟท์ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็น “ไมโครซอฟท์ วินโดวส์” โปรแกรมระบบปฏิบัติการยอดนิยมที่เรารู้จักกันดี และ “ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ” ชุดคอลเลคชั่นรวมโปรแกรมที่ใช้งานสำหรับงานสำนักงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์โซลูชั่นสำหรับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์บันเทิง ที่เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับมากมาย จากการร่วมพูดคุยหารือระหว่างผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และผู้บริหารของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พบว่ามีแนวคิดที่สอดคล้องกันเป็นอย่างดี จึงได้ข้อสรุปที่น่ายินดียิ่งและนำมาสู่การลงนามความร่วมมือในวันนี้ และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ดำเนินการจัดอบรมในหัวข้อเรื่อง Microsoft Power BI และ Power Platform นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในยกระดับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น”

 

วรัญญู  ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

อิทธิวัฒน์ จันชัยชิต : ภาพ

Scroll to Top