มข.จัดอบรมแบบ Virtual มุ่งแชร์ประสบการณ์ตรง องค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน A.I. ผู้สนใจเข้าร่วมคับคั่งกว่า 3 พันคน

สำนักข่าว:  krajaikao.com

URL :  https://krajaikao.com/?p=4561

เผยแพร่วันที่  4  มิถุนายน  2564

Scroll to Top