สวทช. ร่วมกับ มข. จัดอบรมเสริมประสิทธิภาพผู้ประกอบการ ด้านอาหาร สร้างโอกาสขยายธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “FORM LOCAL TO GLOBAL”

สำนักข่าว : ชีวิตกับวิทยาศาสตร์

URL : https://lifeandsciencescom.wordpress.com/2021/03/30/%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%8a-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%a1%e0%b8%82-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80/

วันที่เผยแพร่ : 30 มีนาคม 2564

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) โดย FI Accelerator ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs นวัตกรรมอาหารของไทย โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “FORM LOCAL TO GLOBAL” ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเข้มข้น 5 วัน ณ โรงแรม AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ด้านอาหาร ที่สนใจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 เมษายน 2564 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://forms.gle/ckU2qmbkg43viPkD9 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 091-7135433 (กรองจิตร สมใส) หรือ E-mail krongjit.som@nstda.or.th

 

Scroll to Top