อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข.

สำนักข่าว : easy branches

URL :  https://www.thainews.easybranches.com/technology/1895785

วันที่เผยแพร่ : 27 มี.ค. 2564

อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข.

          KKU Smart Flower Farm แปลงไม้ตัดดอกในระบบเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข.

          รับชมเพิ่มเติมได้ที่

Scroll to Top