การจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

สำนักข่าว : citynewsthai

URL :  link

วันที่เผยแพร่ : 16 มีนาคม 2564

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของรัฐอีก 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ 9 สถาบัน ซึ่งในปี พ.ศ.2563 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ เป็นครั้งที่ 14 ในหัวข้อ ‘นักเศรษฐศาสตร์และผองเพื่อน: โอกาสและความท้าทายภายใต้ความไม่แน่นอน (ECONOMISTS & FRIENDS: CHANCES AND CHALLENGES UNDER UNCERTAIN CIRCUMSTANCES)’ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM MEETING ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ –18 มีนาคม 2564     โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.FACEBOOK.COM/PRECONSWU

โดยในเวลา  10.00-10.30 น. จะเป็นช่วง TED TALK ประเด็นเศรษฐศาสตร์กับความเหลื่อมล้ำ โดย วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพันธุ์ วุฒิสมาชิก และ ประเด็นเศรษฐศาสตร์กับฟิสิกส์ โดย วิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์  กำจัดภัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟิสิกส์ทฤษฎีและ ปรัชญธรรมชาตินครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา  11.00-11.30 น.ช่วงสนทนาโต๊ะกลม ประเด็นเศรษฐศาสตร์กับความบันเทิง โดย วิทยากร คุณณัฐ ศักดาทร นักร้อง/นักแสดง และคุณศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา ศิลปิน/ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Scroll to Top