ทรูลงนามม.ขอนแก่นนำเทคโนโลยี 5G ยกระดับการศึกษาด้านการเกษตร

สำนักข่าว: ผู้จัดการออนไลน์
URL:  https://mgronline.com/local/detail/9630000094623
วันที่เผยแพร่: 15 ก.ย. 2563

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกลุ่มทรู นำศักยภาพทรู 5G ยกระดับการศึกษาด้านการเกษตร ปศุสัตว์ เพิ่มศักยภาพแข่งขันในตลาดโลก พร้อมส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G เปิดโอกาสให้นักศึกษาก้าวสู่สตาร์ทอัพ

วันนี้ (15ก.ย.) ที่ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5G และพิธีรับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5G “Temi” โดยมีผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มข., นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายอิศรา เพชรเลิศอนันต์ ผู้จัดการทั่วไปบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จ.ขอนแก่น ร่วมลงนาม

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่าเทคโนโลยีทรู 5G ได้ร่วมยกระดับศักยภาพทางการเกษตรของประเทศ โดยนำเทคโนโลยี 5G และนวัตกรรมมาร่วมยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งภาคการเกษตรและปศุสัตว์ พร้อมส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ลงพื้นที่ปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อร่วมยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง ในโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp เน้นให้นิสิตนักศึกษาคิดจริง ทำจริง พัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G

ด้าน รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่า บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่นจำกัด ได้ให้ความร่วมมือนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาในโครงการ Smart Agriculture ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิด โครงการ Smart Farm ด้านพืชไร่ รวมไปถึงการมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ 5g “Temi” และได้ติดตั้งเสาสัญญาณ 5G เป็นแห่งแรกๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่มหาลัยขอนแก่น

จะเกิดประโยชน์ต่อการวิจัยและการพัฒนาร่วมกัน การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 5G วันนี้ เป็นการยืนยันว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จะช่วยยกระดับคุณภาพภาคการเกษตรและการผลิตสินค้าการเกษตรไทยด้วยกัน

ขณะเดียวกันผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเสริมว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัททรู เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 5G มาหลายเรื่องโดยเฉพาะการเกษตร เพราะศักยภาพภาคอีสานเน้นหนัก ในด้านภาคการเกษตร ทำให้มข.สามารถสร้างผลผลิตใหม่ๆ พร้อมทั้งวิธีการใหม่ๆ ที่ยกระดับฐานะของประชาชนของคนอีสาน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาม.ขอนแก่น ได้ใช้เครื่องมือทันสมัยที่ทรูสนับสนุน

Scroll to Top