ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม ฉลองวันชาติฝรั่งเศส กระชับความสัมพันธ์ ไทย-ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม เวลา 11.30 น. ณ ห้องแกรด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชวดี รีสอร์ท แอนด์ โอเทล ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติฉลองวันชาติฝรั่งเศส ประจำปี 2563 แก่ Mr. Jean-Michel Perroy, กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ จังหวัดขอนแก่น บรรยากาศภายในงานมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมและสมาคมฝรั่งเศสภาคอีสาน นอกจากนี้ผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในประเทศฝรั่งเศส ในงานนี้นับเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองวันพิเศษและสานสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ที่ดำเนินมาแล้วมากกว่า 160 ปี

KKU representative celebrates French National Day- Strengthen Thai-France relations

Scroll to Top