รักษาการแทนอธิการบดี ม.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบาย วิทยาลัยนานาชาติ

สำนักข่าว: นิวส์พลัส
URL:https://newsplus.co.th/192681
วันที่เผยแพร่: 15 มิ.ย. 2563

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่4จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมและรับฟังนโยบาย วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารองค์กร โดยมี ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้อง W305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top