Yunnan University จีน มอบหน้ากากอนามัย 8,000 ชิ้น สู่ มข. กระชับสัมพันธ์แน่นแฟ้น เตรียมส่งต่อ รพ. เครือข่าย สู้ศึก โควิด – 19

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.45 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 8,000 ชิ้น จาก Tourism and Culture College of Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้แทนมอบ ณ บริเวณลานหน้าอาคารสิริคุณากร อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า Tourism and Culture College of Yunnan University มหาวิทยาลัยชั้นนำจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะช่วยป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19 จึงได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8,000 ชิ้น เพื่อรับมือวิกฤตการณ์ครั้งนี้

“หน้ากากอนามัย จำนวน 8,000 ชิ้น จาก Tourism and Culture College of Yunnan University สาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดจากความสัมพันธ์อันดี ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดูแลนักศึกษา Yunnan University เป็นอย่างดี ในช่วงที่ไวรัสโควิด 19 ระบาดในช่วงแรก  และ ได้ส่งนักศึกษากลับประเทศโดยปลอดภัย  ซึ่งทาง Yunnan University รู้สึกซาบซึ้งใจในความช่วยเหลือจึงได้มอบหน้ากากอนามัย  ซึ่งหลังจากนี้เพื่อให้การจัดการหน้ากากอนามัยบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะช่วยคนไทย    และ สอดคล้องกับความปรารถนาดีของมิตรไมตรีที่มีต่อกัน  ทางมหาวิทยาลัยจะกระจายหน้ากากเหล่านี้  ไปยังบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลัก  คือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพบายาลศูนย์ขอนแก่น และ โรงพยาบาลเครือข่ายในเขตอีสาน และ ส่วนหนึ่ง  คือการปันน้ำใจกลับไปที่วิทยาลัยนานาชาติ เพราะเป็นหน่วยงานหลักที่ทำให้เราได้น้ำใจในครั้งนี้”ผศ.อัจฉราวรรณ กล่าว

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Tourism and Culture College of Yunnan University ได้มีความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยนานชาติมาตั้งแต่ปี 2561 และเมื่อปีที่ผ่านมานี้ ได้มีการส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยน ณ วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 16 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ดังกล่าว จึงทำให้ นักศึกษาจำเป็นต้องระงับการฝึกงานและศึกษาต่อ และต้องเดินทางกลับประเทศ อย่างไรก็ตาม การมอบความช่วยเหลือซึ่งกันและกันครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือที่แสดงถึงความห่วงใย และมิตรไมตรีต่อกัน ระหว่างสองมิตรประเทศ

“ระหว่างวิทยายาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Tourism and Culture College of Yunnan University  มีความร่วมมือความสัมพันธ์อันดีมาก  เรามีอาจารย์ประจำชาวจีน  2 คน  ที่รับผิดชอบความร่วมมือตรงนี้ทำให้เรามีความผูกพันแน่นแฟ้นกันมากขึ้น นอกจากนี้ผู้บริหารทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ยังได้ไปเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยซึ่งกันละกัน เราได้พานักศึกษาปีละ 30คน ไปทัศนศึกษา  และทางจีนได้ส่งนักศึกษาส่งมา 20-30 คน  มาอยู่ที่เรา 1 ปี   ฉะนั้นเมื่อเกิดการระบาดของโควิด – 19  ทางจีนเห็นว่าเราติดเชื้อหลังจากเขา และ มีประสบการณ์  จึงต้องการมอบหน้ากากให้เรา เพื่อช่วยเหลือ และ แสดงถึงมิตรไมตรีอันดี  ในหนังสือที่เขาเขียนมาบรรยายความรู้สึก เขารู้สึกผูกพันกับเรา เห็นอกเห็นใจเรา และ นักศึกษาที่ได้มาศึกษาที่เราก็ชอบประเทศไทย มีความสุขที่ได้มาเรียน  วิทยายาลัยนานาชาติ ใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อว่าในอนาคตนักศึกษาจีนก็จะมาศึกษาในไทยอีกเป็นจำนวนมาก  เพราะว่าเรามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน” ศ.ดร.ละออศรี กล่าว

ข่าว : รวิพร สายแสนทอง  พราวแสง ภูสิงหา

Tourism and Culture College of Yunnan University donates 8,000 surgical masks to Khon Kaen University to strengthen relations – ready to distribute them to hospitals through the COVID-19 outbreak

Scroll to Top