“มข.”ตอบโจทย์ความท้าทาย สถาปัตย์ยุคใหม่สีเขียว ออกแบบอาคารลดฝุ่น PM2.5

“มข.”ตอบโจทย์ความท้าทาย สถาปัตย์ยุคใหม่สีเขียว ออกแบบอาคารลดฝุ่น PM2.5
สำนักข่าว: สยามรัฐ
URL: https://siamrath.co.th/n/110091
วันที่เผยแพร่: 21 ตุลาคม 2562 06:50 การศึกษา
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ นายอาณัช ธรรมธร

Scroll to Top