มข.หารือความร่วมมือ สำนักงานตำรวจฯ ดัน Smart City หนุนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

           วันที่ 29 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ นักวิจัยในโครงการ KKU Smart City ได้แก่ รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ประชุมหารือร่วมกับพันตำรวจเอก สกล สิทธิวิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน โดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้โครงการ KKU Smart City มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนการนำไปต่อยอดขยายไปยังทั่วประเทศ ณ อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พันตำรวจเอก สกล สิทธิวิชัย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “สืบเนื่องจากตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้เคยไปศึกษาดูงานที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ณ ห้อง ปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City Operational Center หรือ SCOPC) จึงสนใจในการนำเอาเทคโนโลยีของมข. คือ การทำแผนที่เมืองเชิงอัจฉริยะ 3 มิติและการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ปฏิบัติภารกิจในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังสนใจที่จะพัฒนานวัตกรรมร่วมกับโครงการ KKU Smart City เพื่อเป็นโมเดลและต่อยอดไปทั่วประเทศ”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีสนับสนุนและขอบคุณทางตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราพัฒนาขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวก็มุ่งเน้นเสริมสร้างความยั่งยืน (Sustainability) ให้กับเมือง และคนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี พวกเราพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นอย่างเต็มที่ พร้อมร่วมมือในการต่อยอดโครงการไปยังทั่วประเทศ ต่อไป”

ติดตามข่าวสาร ประกาศ และนวัตกรรมมข.เพื่อสังคม ได้ที่ https://th.kku.ac.th/covid-19kku/
 
ข่าว : ณัฐกานต์ / ภาพ : นภดล
#KhonkaenSmartCity    

Scroll to Top