news.esankhonkaennews-นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก

นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก

 

สำนักข่าว  :    news.esankhonkaennews.com

URL  :    https://news.esankhonkaennews.com/archives/158

วันที่เผยแพร่  :  20  May 2024

Scroll to Top