eventesan-สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่อง หารือร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฯ สำหรับผู้พิการ 

สำนักบริการวิชาการ มข. เดินหน้าต่อเนื่อง หารือร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาฯ สำหรับผู้พิการ 

 

สำนักข่าว  :      eventesan .com

URL  :      https://www.eventesan.com/archives/31581#google_vignette

วันที่เผยแพร่  : 07 May 2024

Scroll to Top