มข. เปิดตัว“AI For Hip Fracture Detection” นวัตกรรมทางการแพทย์ช่วยวินิจฉัยตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์ ผู้ช่วยคุณหมอมือใหม่

พลิกโฉมวงการแพทย์ไทย! คณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ช่วยวินิจฉัยตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานแถลงข่าว ความสำเร็จนวัตกรรมทางการแพทย์ นำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรค “ระบบปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์” ซึ่งเกิดจากการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างทีมผู้วิจัยจากคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ในฐานะผู้นำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยร่วมแถลงข่าว อีกทั้งภายในงานยังมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและผลักดันผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ จนสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคม ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ ถือเป็นความสำเร็จ ในการพัฒนานวัตกรรมด้าน Healthcare AI ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย โดย “ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์” นี้ สามารถช่วยแพทย์
ในการวินิจฉัยโรคกระดูกสะโพกหักได้ได้อย่างประสิทธิภาพและแม่นยำ เพิ่มความรวดเร็วในการ
ส่งต่อผู้ป่วยตามมาตรฐานของระบบบริการ

               มหาวิทยาลัยรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทีมนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร และทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ภูริพงษ์ สุทธิโสภาพันธ์  ได้ร่วมกันพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ชิ้นนี้ ความทุ่มเทและความรู้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนในการพัฒนานวัตกรรม ด้าน AI in health care ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการขับพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

               รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์ ได้นำร่องในการนำนวัตกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์นี้ มาใช้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์แล้ว เมื่อสงสัยว่าคนไข้มีภาวะกระดูกสะโพกหักหรือไม่ เราสามารถใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์วิเคราะห์
ภาพเอกซเรย์ได้ทันที ซึ่งช่วยให้คุณหมอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อทำให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

               อ.นพ.ณัฐพล ถวิลไพร กล่าวว่า “จากอัตราการวินิจฉัยโรคผิดพลาดทั่วโลก อยู่ที่ 15-30% หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาจะนำสู่ภาวะทุพพลภาพ ความพิการ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตนำนวัตกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์นี้มีความแม่นยำในการวินิจฉัยสูงถึง 95% มากเท่าๆกับ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ AI ตัวนี้จะประหนึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับแพทย์ทั่วไป เราได้เริ่มนำนวัตกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์มาใช้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์และ
ทาง website  ให้โรงพยาบาลลูกข่ายในเครือข่าย พบว่าได้รับผลตอบรับที่ดี ทั้งในแง่ของการช่วยวินิจฉัยและเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมแพทย์เป็นอย่างมาก”

               ผศ.พญ.พริญญ์ ถวิลไพร  กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คุณหมอและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน และผู้ที่มีสำคัญที่สุด คือ ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เนื่องจากการพัฒนาผลงานนวัตกรรม “ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์” นี้ เป็นนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยที่สร้างมาจากข้อมูลของผู้ป่วยเอง โดยทีมนักวิจัยของคณะแพทยศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประสานความรู้ความเชี่ยวชาญดำเนินงานแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ถือเป็นความสำเร็จของทีมนักวิจัยและของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมดังกล่าวสู่การใช้ประโยชน์ และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ต่อไป ”

            นวัตกรรม “ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์” นี้นับเป็นจุดเริ่มต้น ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการยกระดับระบบการรักษาพยาบาล เพื่อรองรับการให้บริการทางด้านสุขภาพของคนทุกช่วงวัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป

            รศ.ภูริพงษ์ สุทธิโสภาพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ในด้านวิศวกรรมเรานำ Data ที่ได้จากทีมแพทย์ไปประมวลผล และปรับแต่งผ่านกระบวนการต่างๆ สุดท้ายเราก็ได้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถตรวจจับกระดูกสะโพกหักได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจจับกระดูกสะโพกหัก พร้อมใช้งานแล้ว เราได้นำไปติดตั้งในระบบโรงพยาบาลและพัฒนาเว็บเพจสำหรับใช้งาน ในการตรวจจับกระดูกสะโพกหัก ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคกระดูกสะโพกหักได้อย่างสะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น”

AI ไม่ได้มาแทนที่แพทย์ แต่เป็นเครื่องมือช่วยให้แพทย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

KKU launches“AI for Hip Fracture Detection” – a medical innovation using an X-ray image – a true novice doctor assistant

https://www.kku.ac.th/17752

Scroll to Top