มข. เปิดตัว KKU Academy เชื่อมโลกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตหลักสูตรแห่งอนาคต

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสถาบัน KKU Academy ณ ชั้น 9 อาคารศูนย์สารสนเทศ (สำนักหอสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ และผู้บริหารจากภาคเอกชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก  

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงแนวคิดที่ได้ริเริ่มจัดตั้งสถาบัน KKU Academy ว่าเกิดจากเจตนารมณ์ที่จะพัฒนา มหาวิทยาลัยเสมือน หรือ Virtual University เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ที่รองรับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การสอนสู่กระบวนทัศน์การเรียนรู้ และขยายโอกาสการเข้าถึงผู้เรียนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้องค์ความรู้จากคณาจารย์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ถูกถ่ายทอดให้เป็นประโยชน์ในวงกว้าง ขณะเดียวกันยังเชื่อมต่อโอกาสการเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการต่างๆทั้งระดับชาติและนานาชาติ

รศ.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน KKU Academy  เผยว่า สถาบัน KKU Academy มีความพร้อมที่จะผลิตหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยเน้นหลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่นำสู่การปฏิบัติได้ โดยจะมีทั้งหลักสูตรที่นำองค์ความรู้ที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะถ่ายทอดสู่ผู้เรียนทั่วโลก หรือ นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกสู่ผู้เรียนในท้องถิ่น ตามปรัชญาของสถาบันที่ว่า “เชื่อมโลก เพื่อการเรียนรู้” หรือ “Connecting the World for Mastery Learning” โดยในระยะแรกของการก่อตั้ง จะเน้นสำหรับผู้เรียนคนไทย ก่อนจะขยายการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองผู้เรียนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

ภายในงานเปิดตัวสถาบันฯ ประกอบไปด้วยกิจกรรม KKU Academy Talk ในหัวข้อ Learning Transformation กับการผลิตหลักสูตรของ KKU Academy และ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ร่วมบรรยายโดย รศ.ดร.นพ.ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสถาบัน KKU Academy รศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สถาบัน KKU Academy และ ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและดิจิทัล สถาบัน KKU Academy

 

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการผลิตสื่อ และการใช้งานอุปกรณ์ภายในสตูดิโอ พร้อมกันนั้นผู้เข้าร่วมงานยังได้รับชมเบื้องหลังการทำงานของการผลิตหลักสูตร รวมถึงสัมผัสประสบการณ์ในกระบวนการผลิตสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์จากคณะทำงานของสถาบัน KKU Academy อีกด้วย

ติดตามข่าวสาวและคอร์สเรียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์สถาบัน KKU Academy

https://academy.kku.ac.th 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 043 009 700 ต่อ 50792 หรือ academy@kku.ac.th

 

KKU Academy now open – to connect the world for lifelong learning and to produce future programs

https://www.kku.ac.th/17733

Scroll to Top