มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 2 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายชุมพร  พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ประจำปี 2567  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ขั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

สำหรับการจัดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567”  จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านช่างและทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน  โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐภาคเอกชน สมาคม องค์กรวิชาชีพและสถานประกอบกิจการ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

Scroll to Top