งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567 (26 ม.ค. – 4 ก.พ. 67)

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2567
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทาง https://www.facebook.com/aggiefair67

Scroll to Top