“ไทย-จีน ในอีสาน” เรื่องเล่าการหลอมวัฒนธรรมจากอดีตสู่แนวคิดการจัดสถานที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

“ไทย-จีน ในอีสาน” เรื่องเล่าการหลอมวัฒนธรรมจากอดีตสู่แนวคิดการจัดสถานที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำแนวคิด “ศิลปวัฒนธรรมไทยจีนในอีสาน” มาใช้ในการประดับบตกแต่งสถานที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2566 เล่าถึงการหลอมรวมของวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของไทยจีนในอนุภาคลุ่มน้ำโขงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สู่การก้าวต่อไปในอนาคต

ควบคุมการผลิต/เขียนบท : นางสาวพรทิพย์ คำดี เสียงบรรยาย : นางสาวพรทิพย์ คำดี ถ่ายภาพ/ตัดต่อ : นายณัฐพงษ์ ชำนาญเอื้อ/ชายชาญ หล้าดา

#มหาวิทยาลัยขอนแก่น #kku #khonkaenuniversity #มข #ขอนแก่น #60ปีมข

ติดตามรายการอื่น ๆ KKU Channel ได้ที่ https://th.kku.ac.th/kkuchannel/

Youtube Khon Kean University :youtube.com/c/KKUchannel

TikTok Khon Kean University : https://www.tiktok.com/@khonkaenu

Twitter Khon Kean University : https://twitter.com/

Scroll to Top