รายละเอียดกำหนดการวันฝึกซ้อม วันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

 

Scroll to Top