QSHC สร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ จัดอบรม CPR สำหรับเด็กเยาวชนเทศบาลนครขอนแก่น

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ โดยทีม CPR นำทัมวิทยากรจัดอบรมให้ทักษะความรู้เบื้องต้นการทำ #BLS #basiclifesupport ให้กับน้องๆนักเรียนมัธยมจากหลายสังกัด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อปลูกฝังให้น้องๆ มีทักษะในช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และมีแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง โดยเฉพาะการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน การแจ้งเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเข้าไปช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบเหตุอย่างไร ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและปลอดภัยมากที่สุด หากต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่ฉุกเฉินในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมดี ๆ ครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 สำนักงาน ปปช.จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลน้ำพอง  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์เยาวชนและครอบครัว เทศบาลนครขอนแก่น  ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบหมายให้ที่ม CPR จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มาถ่ายทอดความรู้ด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้กับน้องๆ เยาวชน ทั้งหมดนี้ เพราะเป็นเป้าหมายของเราที่ต้องการเดินหน้าสร้างเมล็ดพันธุ์ CPR ออกสู่สังคมให้มากที่สุด

 

Scroll to Top