ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ชื่นชมยินดี ด้วยไมตรีและขอบคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เริ่มเวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top