news.esankhonkaennews-เสือปืนไว! ขอนแก่นวิทย์ MOU มนุษย์-สังคม มข. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยต่อยอดการเรียน

เสือปืนไว! ขอนแก่นวิทย์ MOU มนุษย์-สังคม มข. พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและการวิจัยต่อยอดการเรียน

 

สำนัข่าว  :     news.esankhonkaennews.com

 

URL  :    http://news.esankhonkaennews.com/2023/10/30/35300

 

วันที่เผยแพร่  :    30  Oct 2023 

Scroll to Top