มข. จับมือ “บ้านปู เน็กซ์” MOU ประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน

วันนี้ (วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ) รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด บริษัทลูกของบ้านปู ลงนามเพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือน โดยระบบกักเก็บพลังงานเช่น แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนที่ผลิตโดยโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในชื่อแบรนด์ UVOLT โดยคาดว่าความร่วมมือนี้จะส่งเสริมให้เกิดการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรภายในประเทศให้เป็นประโยชน์ เพื่อรองรับความต้องการแบตเตอรี่ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               รศ. นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า ภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทย ผลักดันให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและยั่งยืนด้านพลังงานและเป็นศูนย์กลางพลังงานระดับโลก แบรนด์แบตเตอรี่ UVOLT คือ ผลงานที่ได้มาจากโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการผลิตและพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ เช่น ลิเทียมไอออนและโซเดียมไอออนที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการเป็นขุมพลังงานยุคใหม่อย่างยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ มีทอง ผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                “ในปี 2565 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินที่มีจำนวนมากในประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การทำงานของ รองศาสตราจารย์ นงลักษณ์ มีทอง ผู้อำนวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทีมวิจัย การพัฒนานี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในประเทศ เพราะแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนมีราคาต่ำกว่าแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน และสามารถชาร์จได้รวดเร็ว ปลอดภัยเหมาะสำหรับการใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมและครัวเรือน จากการพัฒนานี้เราสามารถ เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานของประเทศได้ โดยลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และพึ่งพาวัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศ สร้างศูนย์กลางพลังงานยุคใหม่สำหรับชาวโลกได้ในอนาคต”  อธิการบดีกล่าวสรุป

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด  บริษัทลูกของบ้านปู เป็นผู้ให้บริการโซลูชัน พลังงานสะอาดชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สืบเนื่องจากความร่วมมือครั้งก่อน ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ปียอนด์ กรีน ผู้นำธุรกิจรถไฟฟ้าเอนกประสงค์ครบวงจร ซึ่งเป็นพันธมิตรที่บ้านปู เน็กซ์ เข้าไปลงทุน ได้ตกลงศึกษาและพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมและโซเดียมไอออนใช้ในรถกอล์ฟไฟฟ้าเราจึงได้ต่อยอดสู่ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ เพื่อขยายธุรกิจแบตเตอรี่จากการใช้งานใน ยานพาหนะไฟฟ้า (Electric vehicles: EV) สู่โซลูชันพลังงานสะอาดอื่น ๆ  ทั้งการใช้งานแบบติดตั้งอยู่กับที่ (Stationary  applications) และใช้ร่วมกับระบบโซลาร์ ซึ่งจะช่วยผลักดันความต้องการใช้แบตเตอรี่ในไทยแลเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตได้ สร้างโอกาสแข่งขันในตลาด และการได้เปรียบในเรื่องราคา อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถนำเสนอโซลูชันพลังงานสะอาดที่ครบวงจยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ด้วยการติดตั้งระบบโซลาร์พร้อมแบตเตอรี่ และโซลูชันอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า พร้อมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เรายินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนองค์ความรู้ และศักยภาพของมหาวิทยาลัยชอนแก่นในการพัฒนาแบตเตอรี่และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไทยสู่ตลาดในระดับสากล”

KKU signs MOU with Banpu Next” to develop Battery Energy Storage Systems

https://www.kku.ac.th/17049

Scroll to Top