KKBS จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านบริหารธุรกิจ


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566  ที่ผ่านมา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KKBS International Conference 2023 (KKBSIC2023) ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย