มวลชนไทยนิวส์-มข.มอบนวัตกรรม “ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ภายใต้แนวคิดของเสียเป็นศูนย์” ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย

มข.มอบนวัตกรรม “ผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ภายใต้แนวคิดของเสียเป็นศูนย์” ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย

 

สำนักข่าว :  มวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์

 

URL :  https://muanchonthainews.com/?p=5548

 

วันที่เผยแพร่ :  18 Sep 2023

Scroll to Top