การแข่งขันทักษะการแปลและการล่าม จีนไทย – ไทยจีน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันทักษะการแปลและการล่าม จีนไทย – ไทยจีน ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งครั้งนี้มีผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 20 คน แบ่งเป็นการล่าม 9 คน และการแปล 11 คน

โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก

– ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายไทย) กล่าวต้อนรับ

– คุณวัลลภ สิงหราช Education Partnership Expert บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเปิดการแข่งขัน

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก

อ.นิษา เรืองวงศ์วิทยา อ.ยลรดา กระแสโสม MISS QUE QING MISS WU TIANLING

คุณศิริยากรณ์ วงศ์หาญ Senior Education Partnership Specialist คุณจุฑาทิพย์ ชูเสน Education Partnership Officer บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร เข้าร่วมในพิธีเปิด

โดยบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปด้วยความเข้มข้นและมิตรภาพ ผู้เข้าแข่งขันทั้งการแปลและการล่าม ล้วนได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่ และเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันมีผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

ประเภทการแปล

รางวัลชนะเลิศ : นายธนารักษ์ ศรีบุรินทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวทอฝัน ยศรักษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :นางสาวณัฐณิชา เทียบสี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล :นางสาวพิมพ์อร ห่อทรัพย์ และ นายกิตติชัย สมพงษ์

ประเภทการล่าม

รางวัลชนะเลิศ : นางสาวปิยะธิดา คามะนา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวอริสา เจริญยิ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :นางสาวกัญญวรา ถูกแบบ

รางวัลชมเชย 2 รางวัล :นางสาวจิรดา บุญมาก และ นายภาวัต ทองเกิน

ซึ่งผู้ได้รับรางวัลทุกคนจะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล เกียรติบัตรและของที่ระลึก และยังมีโอกาสที่จะได้เข้าร่วมฝึกงานหรือทำงานกับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในอนาคต

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคนและขอให้กำลังใจกับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน พร้อมทั้งขอขอบคุณความอนุเคราะห์และความร่วมมืออันดีจากบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

 

Scroll to Top