มข.สืบสานงาน “สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2563”

สำนักข่าว: บ้านเมือง
URL: https://www.banmuang.co.th/news/region/179859
วันที่เผยแพร่: 10 ก.พ. 2563
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว:

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการจัดกิจกรรมงาน “สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2563” ในการนี้มีพระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก ร่วมด้วย อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มข. โดยมี ผศ.เขม เคนโคก รักษาการแทน ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย รักษาการแทน รอง ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม ดร.นิตยา ป้องกัยภัย รักษาการแทน รอง ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา มข.และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมในกิจกรรม

Scroll to Top