กำหนดระบบจราจรชั่วคราว ! งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566

งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566

กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 739/2566 เรื่อง กำหนดระบบจราจรชั่วคราวในการจัดโครงการบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น.

     กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 739/2566 เรื่อง กำหนดระบบจราจรชั่วคราวในการจัดโครงการบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ประจำปี 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 21.00 น. ดังนี้
          1. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว จากประตูสีฐาน ถึง สามแยกศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.30 น. สำหรับกิจกรรมขบวนแห่ฯ
          2. ปิดเส้นทางการจราจรชั่วคราว จากซอย 1 (สีฐาน) ถึงบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 21.00 น. สำหรับกิจกรรมบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส
          3. กำหนดให้ยานพาหนะที่มุ่งสู่ประตูสีฐานขาออกถนนมะลิวัลย์ ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปออกประตูเชื่อมทางถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณด้านข้างศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ข้างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
          4. กำหนดพื้นที่จอดรถผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย
               4.1 ลานจอดรถหลังเวทีหอศิลปวัฒนธรรม จำนวน 100 คัน
               4.2 ลานจอดรถศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก จำนวน 700 คัน
               4.3 ลานจอดรถด้านข้างสวนไทร (KKU Banyan Tree Park) จำนวน 50 คัน
               4.4 ลานจอดรถศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 30 คัน
               4.5 ลานจอดรถด้านหลังประตู 5 สีฐาน จำนวน 20 คัน
               4.6 ลานจอดรถถนนซอย 5 จำนวน 50 คัน
กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนเดินทางในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว  สามารถสอบถามข้อมูลการจราจรเพิ่มเติมได้ที่ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์โทรศัพท์ : 043-202191 Hot line : 081-7085891 แจ้งเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส
งานบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส

ข้อมูล ภาพประกอบ : กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย / กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยากาศงานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส 2565
ข่าว : เบญจมาภรณ์ มามุข

Scroll to Top