กลุ่มทรู-ม.ขอนแก่น-พันธมิตรภาคการเกษตร ผสานพลังนำศักยภาพทรู 5G ยกระดับโลกแห่งการเกษตรเพื่อคนไทย

สำนักข่าว: iphone-droid.net
URL: https://www.iphone-droid.net/true-x-khonkaen-x-5g/
วันที่เผยแพร่: 3 ก.พ. 2563
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว:
ผสานพลังนำศักยภาพทรู 5G ยกระดับโลกแห่งการเกษตรเพื่อคนไทย เปิดมิติใหม่กับสมาร์ทฟาร์ม:ฟาร์มไก่อัจฉริยะ,สมาร์ทครอพ : แปลงข้าวโพดอัจฉริยะและสมาร์ทฟาร์มิ่งแมชชีน : เครื่องจักรกลการเกษตร, ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และรศ.ดร. ดรุณี โชดิษฐยางกูร คณบดี คณะเกษตรศาสตร์

Scroll to Top