กลุ่มทรู –ม.ขอนแก่น พันธมิตรภาคการเกษตร

สำนักข่าว: businesstoday
URL: https://businesstoday.co/corporate-relation-csr/05/02/2020/กลุ่มทรู-ม-ขอนแก่น-พันธ
วันที่เผยแพร่: 6 ก.พ. 2563
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว:
ผสานพลังนำศักยภาพทรู 5G ยกระดับโลกแห่งการเกษตรเพื่อคนไทย เปิดมิติใหม่กับสมาร์ทฟาร์ม:ฟาร์มไก่อัจฉริยะ,สมาร์ทครอพ : แปลงข้าวโพดอัจฉริยะและสมาร์ทฟาร์มิ่งแมชชีน : เครื่องจักรกลการเกษตร, ผศ.ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และรศ.ดร. ดรุณี โชดิษฐยางกูร คณบดี คณะเกษตรศาสตร์

Scroll to Top