คณะบริหารธุรกิจฯ มข. เปิดบ้านโชว์หลักสูตรเด่นดึงคนเข้าเรียน

สำนักข่าว: MGR Online
URL: https://mgronline.com/local/detail/9630000012381
วันที่เผยแพร่: 6 ก.พ. 2563 15:24
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว: คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี, ผศ. ดร.นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, KKBS OPEN HOUSE 2020 (เคเคบีเอส โอเพ่น เฮ้าส์ 2020) ภายใต้หัวข้อ “CATCH YOUR DREAM MANAGE YOUR WAY”

Scroll to Top