“มข.” ออกหน่วยบริการทันตกรรมพระราชทาน ถวายพระราชกุศลในหลวงร.9

สำนักข่าว: สยามรัฐออนไลน์
URL: https://siamrath.co.th/n/109210
วันที่เผยแพร่: 16 ตุลาคม 2562 10:30 การศึกษา
หน่วยงาน/บุคคลในข่าว : อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน, หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top