หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (KKU Digital Skills Training 2023) สำหรับคณาจารย์ และ บุคลากร

KKU Digital Skills Training 2023

ในยุคดิจิทัล ยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เราจะปรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลอย่างไร? เพราะทักษะทางดิจิทัลทำให้เราทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มา up skills เพิ่มทักษะทางดิจิทัลกับหลักสูตร “Digital Skills Training 2023”

22 หลักสูตร จำนวน 33 รอบ
1. Digital Skills Training for Executives
2. Digital for new executives
3. Digital Intelligence Test Tutoring
4. Google sheets for work
5. Microsoft Word / Google docs
6. Design as Pro by Canva
7. Smart computer and devices
8. Google Looker Studio
9. Microsoft Power BI
10. Digital for Sarabun
11. AppSheet
12. VDO Creators+Graphics creators
13. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ปี 2566
14. Flipped Classroom: กลยุทธ์การออกแบบกิจกรรมและการใช้เครื่องมือเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้
15. การออกแบบและพัฒนาบทเรียน E-Learning เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่
16. Assessment for Learning: ประเมินอย่างไรให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้
17. Digital Resources: วิดีโอเพื่อการเรียนรู้
18. Digital Resources: Interactive Content & Graphic
19. Mataverse in Education: สร้างโลกคู่ขนานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในอนาคต กับการจัดการเรียนการสอนในอนาคต
20. การสร้าง e-book ให้มีปฏิสัมพันธ์ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน
21. Digital for New Students
22. Digital Transformation

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
* สัมฤทธิบัตรในรูปแบบดิจิทัล (Digital Certificate) – เมื่อสอบผ่าน
* Digital Badge แสดงทักษะ – เมื่อสอบผ่าน
* ลุ้นรับรางวัลในทุกๆ หลักสูตร

มนุษย์มีศักยภาพที่ไม่สิ้นสุด เราเชื่อว่าท่านจะเก่งได้มากกว่านี้

เปิดให้สมัครแล้ววันนี้ที่ https://skills-shelf.kku.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
📧 ltic.edu@kku.ac.th
☎ เบอร์ภายใน 42510 42511
📞 โทร 098-9263653

 

Scroll to Top