มข. ผุดหลักสูตรใหม่ ! สร้าง AI หนุนการตลาดในโลกออนไลน์

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกกำลังมุ่งสู่การค้าแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ  ปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทใหญ่ต่างขายสินค้าผ่านแพตฟอร์มออนไลน์ทั้งสิ้น  ฉะนั้นเทคโนโลยี AI จึงถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อทำการตลาดและเพิ่มยอดขาย ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค จึงไม่แปลกใจเลยที่แม้แต่คิดถึงสินค้าใด สินค้านั้นก็จะปรากฏบนหน้าจอของท่านทันที   นั้นหมายความว่า AI แฝงอยู่ในทุกกิจกรรม ทุกพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   คงไม่เกินจริงนักหากจะกล่าวว่า บริษัทที่มีเทคโนโลยี AI ทางการตลาดที่เหนือชั้น ย่อมกำชัยเหนือกว่าคู่แข่งในโลกดิจิทัลเสมอ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ นางสาวณัฐนรินทร์ ผลประพฤติ นักศึกษาชั้นปีที่ 1   สาขาวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เจ้าของโครงงาน ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาระบบการแนะนำสินค้าของบริษัท  เผยว่า จุดเริ่มต้นของการเข้ามาเรียนหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เกิดจากความคิดที่ว่าจะนำความรู้จากศาสตร์ด้านนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจครอบครัว และสามารถนำไปต่อยอดในด้านต่างๆ ที่ตนสนใจหรือถนัด โดยหลักสูตรแบ่งออกเป็น ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

“สำหรับโปรเจคคิดค้นแอปพลิเคชั่นแนะนำสินค้า ได้แรงบันดาลใจจากการต่อยอดธุรกิจส่วนตัว โดยใช้ธุรกิจครอบครัวเป็นโมเดลการพัฒนา เช่น หากลูกค้าสั่งหมึกพิมพ์ ตรายาง เครื่องปริ้นท์ งานเอกสาร ฯ  AI จะช่วยจัดอัลกอริทึมจากประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า ซึ่งจะสามารถแนะนำสินค้าที่ใกล้เคียง ให้ลูกค้าได้  นอกจากนี้ในการศึกษาต่อในชั้นปริญญาโท ได้เน้นการศึกษาพัฒนาโครงสร้างเชิงลึก คือ  Broad – based Learning การเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวางและหลากหลาย เพื่อเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สามารถทำได้รวดเร็วกว่าตัวเดิม และนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านธุรกิจ การบัญชี เป็นต้น”

“หลังจากได้เข้าศึกษาสาขานี้ นักศึกษามีความชื่นชอบเพราะสามารถนำไปใช้ประยุกต์ได้หลายด้าน ไม่จำกัดความรู้เฉพาะสายและสามารถเรียนรู้เชิงลึกได้ทุกสาย  สำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านศาสตร์นี้ ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ถ้าเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ก็สามารถมาเรียนศาสตร์นี้ได้ เพราะเหมาะมากสำหรับคนที่อยากพัฒนาตนเองและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ “ณัฐนรินทร์ กล่าวปิดท้าย

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีไม่เพียงแค่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาให้ทันยุค ทันสมัย  ดังนั้นหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ สังกัดวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นสาขาที่ตอบโจทย์และสามารถผลิตบัณฑิต บุคลากรด้าน AI ต่อความต้องการตลาดโลกเป็นอย่างมากในขณะนี้

สนใจหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ คลิก  https://computing.kku.ac.th/content/course/29

บทความ  จิราพร ประทุมชัย นักประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร มข.  , นางสาวธัญจิรา พลแสนจันทร์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์

ภาพ : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์  นักวิชาการโสต ฯ กองสื่อสารองค์กร มข.

KKU is offering a new AI program to promote online marketing

https://www.kku.ac.th/15840

Scroll to Top