คณะสหวิทยาการ เข้ารับมอบทุนการศึกษา บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด เพื่อต่อยอดงานวิจัย “จากหิ้งสู่ห้าง”

วันที่ 23-26 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมอาจารย์และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานและรับมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด โดย ดร.รัฐวิชญ์ วัจนปรีชาศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ให้การต้อนรับและให้แนวทางความร่วมมือการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยสู่พาณิชย์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร เส็งคำปาน หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า หัวใจในการนำพืช สมุนไพรของไทยมาพัฒนาโดยนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนา ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพานิช จะทำให้กลุ่มลูกค้า และผู้บริโภค ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยในการบริโภค และยังส่งผลต่อเกษตรกรในชุมชนที่จะมีรายได้เพิ่มจากการขยายของเศรษฐกิจ จากหัวใจในการดำเนินการดังกล่าว ผมในฐานะนักวิจัยท่านหนึ่ง มองว่าการวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการ ใหม่ ๆจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร รวมถึงมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้านการศึกษาวิจัยข้อมูลเพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการของทางบริษัทฯ ในครั้งนี้ผมได้ประสานงานกับ บริษัทหัวปีท้ายปี จำกัด และคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในการทำวิจัย syrnix ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด ในครั้งนี้จึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยในเรื่องนี้ให้กับนักศึกษาคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทถ้วน และในอนาคตอันใกล้จะมีการนำสารสกัดตัวอื่นๆ มาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับผู้ประกอบการของทางบริษัท เพราะ SCG Grand คือ ผู้ผลิตที่มี “นวัตกรรมเป็นหัวใจ” เราสร้างสรรค์นวัตกรรม ORIGINAL เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สวยงาม สร้างคุณค่าที่เหนือกว่า พร้อมมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการต่อไป

Faculty of Interdisciplinary Studies receives research fund from SCG Grand Company for commercially extending research work

https://www.kku.ac.th/15812

Scroll to Top